چرا گرد هم آمده‌ایم؟

و چگونه ادامه خواهیم داد…

گروه صلایان به لطف و توفیقات الهی از سال 1394 با هدف خدمت رسانی و ارتقا اهداف دولت الکترونیک فعالیت خود را شروع نمود. انجام پروژه های عظیم با رضایتمندی کامل کارفرمایان و آموزش حرفه ای به کارمندان اصول اساسی فعالیت شرکت قرار گرفت که به لطف بهره مندی از کادر مجرب و متخصص در حوزه های کاری شرکت، رسیدن به این مهم آرامش تیم شرکت و مهم تر از آن کارفرمایان و کارمندان شرکت را به دنبال داشته و دارد.

و چگونه ادامه خواهیم داد...